Top

Bakgrund

Idén om återSKAPA föddes i Los Angeles där Carin Hernqvist var bosatt under 2009-2011. Carin är i grunden pedagog och har arbetat som lärare i Rosengård i drygt 10 år.

I Los Angeles kom Carin, via skolor, förskolor och museum i kontakt med reDiscovercenter och Trash for Teaching. Till båda dessa ideella organisationer doneras spillmaterial från en mängd industrier och företag. Materialet säljs sedan via dem till olika pedagogiska verksamheter, men också till privatpersoner. De erbjuder även inspirerande workshop för pedagoger och barngrupper, camps, kalas, drop-in Art varje lördag samt vernissager och mycket annat. Liknande verksamheter finns även i andra städer i USA och i Australien, Danmark och Italien, men då certifierade av REMIDA i Reggio Emilia, Italien.

Idén om återSKAPA flögs hem till Malmö, paketerades om, och landade slutligen på STPLN. återSKAPA är idag ett välbesökt centrum för kreativt återbruk, design och utbildning.