Top

Företag

återSKAPA erbjuder kreativa, lustfyllda och prestigelösa workshops för företag. Med material från återSKAPAS unika materialbank upptäcker ni glädjen i spontan kreativitet och låter fantasin flöda.

Teambuildning, kick-off och afterwork med återbrukstema

Ta chansen att tillsammans med vänner och kollegor dyka ner i återSKAPAS unika materialbank! Att komma bort från papper och penna eller lämna tryggheten vid datorskärmen kan vara ett bra sätt att bryta invanda tankemönster. Hos återSKAPA kommer deltagarna bort från kontoret och får dessutom tillgång till en materialbank full av okonventionella material. Eftersom materialen är andra än dem man vanligtvis råkar på är de helt utan värdeladdning eller förförståelse, vilket ger goda möjligheter för att släppa prestigen och låsa upp kreativiteten.

Tema och upplägg för workshopen kan skräddarsys enligt era önskemål.

Designprocesser och idégenerering

Bakom varje lösning finns en sinnrik idé- och designprocess –medveten eller omedveten. Oavsett vilken bransch man tillhör kan det därför vara nyttigt att skaffa sig en inblick i hur det kreativa arbetet i en designprocess ser ut.

Ofta finns tanken på en lösning redan i designprocessens tidigaste skede. Men riktigt goda idéer kräver för det mesta att designern vågar släppa taget om den första, uppenbara lösningen och istället tvinga sig själv att söka nya vägar.

Att komma bort från papper och penna eller lämna tryggheten vid datorskärmen kan vara ett bra sätt att bryta invanda tankemönster. Hos återSKAPA kommer deltagarna bort från kontoret och får dessutom tillgång till en materialbank full av okonventionella material. Eftersom materialen är andra än dem man vanligtvis råkar på är de helt utan värdeladdning eller förförståelse, vilket ger goda möjligheter för att släppa prestigen och istället låsa upp kreativiteten.

återSKAPA erbjuder taktil idégenerering utifrån en mängd kreativa metoder. Det kan handla om skräddarsydda workshops i idégenerering eller skissprocesser med uttalade mål.