Top

Fortbildning

blogg2

Vi erbjuder inspirerande workshops för pedagoger i en ny och stimulerande miljö. Vi skräddarsyr vår fortbildning efter önskat tema och strävar efter att integrera vår workshop med skolans eller förskolans arbete för att processen och den skapade produkten ska leva vidare även efter besöket.

Vi inleder varje workshop med samtal kring vårt förhållningssätt i mötet med barn och unga och våra material för att väcka nyfikenhet och ge inspiration till skapande. Men vi beskriver också hur vi arbetar för att fånga barnen och för att få dem att känna sig delaktiga och kompetenta.

Sedan får ni på ett lekfullt, prövande och sökande sätt skapa och lösa problem. Att skapa med spillmaterial är en utmaning och stimulerar kreativiteten eftersom okända och oväntade material tvingar oss att tänka i nya banor.

Vi använder skapandet med spillmaterial som ett sätt att fördjupa kunskaperna i olika skolämnen, öka miljömedvetenheten och stimulera kreativitet och uppfinningsrikedom hos framförallt barn och unga.