Top

återSKAPAs tre nycklar

 

återSKAPAs tre nycklar för att låsa upp kreativitet är vårt unika material, vår inspirerande miljöoch vårt förhållningssätt!

Materialet vi använder för att väcka lust och ge inspiration till skapande är industrispill eller utrensade material från Malmös företag.

Att skapa med spillmaterial ger fler möjligheter och stimulerar kreativiteten på ett nytt sätt eftersom okända och oväntade material tvingar oss att tänka i nya banor. Det innebär också att det inte finns något rätt eller fel, inget facit eller någon förlaga som styr oss i vårt skapande. Materialet väcker också naturligt frågor kring hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på jordens resurser genom att se ”skräp” med nya ögon.

Miljön i vår skapande verkstad är tillåtande, överraskande och inspirerande. Materialen ligger smakfullt sorterade i godislådor för att väcka nyfikenhet och kittla sinnena till att vilja skapa. Vi sitter runt kvadratformade bord för att inspirera varandra, mötas och interagera.

Vårt förhållningssätt grundar sig på att alla kan! Kreativitet är inget vi föds med. Det är en förmåga som behöver tränas upp.

Vi uppmuntrar lösningar och ser möjligheter. Vi är nyfikna, ställer frågor och lyssnar till funderingar. På ett lekfullt, prövande och sökande sätt löser vi gemensamt problem och blir allt modigare i vårt skapande.