Top

Koncept

IMG_8795
IMG_8628
IMG_9323
IMG_8393

återSKAPA är uppbyggt kring en unik materialbank med en skapande verkstad där vi arbetar med lekfulla designprocesser.

Själva hjärtat i verksamheten är just materialet, miljön och vårt förhållningssätt.

Materialet vi använder är ett medvetet urval av skänkt industrispill eller utrensat material från företag, som får nytt liv som skapande och laborativt material. Materialet ligger smakfullt sorterat i godislådor för att väcka nyfikenhet och ge inspiration i skapandet.

Valet av just spillmaterial innebär att det inte finns något rätt eller fel, inget facit eller någon förlaga som styr oss i vårt skapande. Okända och oväntade material tvingar oss att tänka i nya banor. Materialet väcker också naturligt frågor kring hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på jordens resurser och arbeta för en hållbar utveckling.

Miljön i vår skapande verkstad är tillåtande, överraskande och inspirerande.

Vårt koncept grundar sig på att alla kan! Vi uppmuntrar lösningar och ser möjligheter. Vi är nyfikna, ställer frågor och lyssnar till funderingar. På ett lekfullt, prövande och sökande sätt löser vi gemensamt problem och blir allt modigare i vårat skapande.

Jämställdhet främjas genom en kombination av könsneutralt materialval och ett ledarskap som medvetet motverkar stereotyper och de associationer till kön som råder idag.

Vi använder oss endast av skänkt spillmaterial! Vi köper alltså inte några förbrukningsvaror som klister, pennor eller målarfärg vilket främjar nytänkande.

återSKAPAs nycklar till att låsa upp kreativitet är alltså vårt unika material, vår inspirerande miljö och vårt förhållningssätt!

Vi erbjuder skräddarsydda workshops och tillhandahåller Drop-in art för allmänheten.

Med återSKAPA som mellanhand strävar vi efter att skapa en situation som alla vinner på. Företag blir av med delar av sitt spill och får en grönare profil, barn och unga erbjuds ett bredare utbud av skapande och laborativt material samtidigt som förbränningen av spill minskar!

Kreativt återbruk innebär att skapa något nytt av material som redan finns på ett nyskapande och gränslöst sätt. Istället för att köpa nytt förlänger vi livslängden hos material. Återbruk istället för konsumtion!