Top

Miljötemadagar

DZAM7262

När det är miljötemadagar på din skola, kan återSKAPA tillsammans med Sysavs pedagoger bokas till föreläsningar, aktiviteter och skapande för år 0-9 samt gymnasiet.

Vet du om att du kan söka upp till 10 000 kr i bidrag för klassaktiviteter som rör miljö och klimat hos Klimatsamverkan Skåne, www.klimatsamverkanskane.se/bidrag-klimatutbildning

Mejla info@aterskapamalmo.se för mer information.