Top

Våra material

återSKAPAs materialbank är full av material av alla möjliga slag. Utbuden är stort och varierande i färg, form och struktur. Här blandas hårt med mjukt och stort med smått. Materialen är industrispill eller utrensade material från Malmös företag. Istället för att slänga det så har de valt att skänka det till återSKAPA. Där ges det nytt liv som skapande material och laborativt material.

Att skapa med spillmaterial ger fler möjligheter och stimulerar kreativiteten på ett nytt sätt eftersom okända och oväntade material tvingar oss att tänka i nya banor. Det innebär också att det inte finns något rätt eller fel, inget facit eller någon förlaga som styr oss i vårt skapande. Materialet väcker också naturligt frågor kring hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på jordens resurser genom att se ”skräp” med nya ögon.

Materialen ligger smakfullt sorterade i godislådor för att väcka nyfikenhet och ge inspiration.

Vi använder oss endast av skänkt spillmaterial! Vi köper alltså inte några förbrukningsvaror som klister, pennor eller målarfärg vilket främjar nytänkande.