Top

Om återSKAPA

Vår vision

Med lustfyllt återbruk inspirerar vi en ung generation av nyfikna, modiga och medvetna innovatörer. Som leker och laborerar, undersöker och skapar; i en miljö där hållbarhet, ansvar och kreativitet står i fokus.

återSKAPA är ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning. Vi arbetar med lekfulla designprocesser för att fördjupa ämneskunskaper, öka miljömedvetenhet och stimulera kreativitet, initiativförmåga samt uppfinningsrikedom hos framförallt barn och unga.

återSKAPA är uppbyggt kring en unik materialbank med en skapande verkstad, där vi återanvänder industrispill och annat utrensat material från företag och ger det nytt liv. 

Vi erbjuder skräddarsydda workshops i en inspirerande och överraskande miljö för pedagoger, barngrupper och företag. Vi tillhandahåller också Drop-in art för allmänheten en söndag i månaden. Här möts stora som små från alla delar av Skåne för att umgås och skapa tillsammans. Vi erbjuder även mobila kreativa workshops eller produkter med fokus på hållbarhet och skapande i samband med familjedagar, konferenser och event. Du kan också boka kalas på återSKAPA. Kalasen hålls i vår skapande verkstad.

återSKAPA började som ett projekt, finansierat med hjälp av ett treårigt stöd från Arvsfonden. När projektet avslutades i maj 2015 blev återSKAPA en residensverksamhet på STPLN i Västra hamnen i Malmö. STPLN är ideell förening.

återSKAPA har ett 40-tal utvalda samarbetspartner som skänker material till oss.