Top

Heja Climathon!

I oktober anordnades, av Malmö stad tillsammans med Climate-KIC, ett Climathon på STPLN med fokus på att ta fram nya innovationer inom hållbar stadsutveckling. Parallellt med Malmö deltog 120 städer från hela världen på en och samma.

Under 24 timmar klurades det i olika grupper på att utveckla lösningar på utmaningar rörande dagvattenhantering, multifunktionella grönytor och parker och samutnyttjande av tomma lokaler.

återSKAPA fick den stora äran att vara med på ett hörn med aktiviteter för att boosta kreativiteten men också med workshops. Vi fick med spänning följa alla deltagande grupper då de visualiserade sina idéer i vår materialbank och skapande verkstad. Sista gruppen att lämna återSKAPA framåt midnatt var en fantastisk och sprudlande skara unga studenter. De vann med sitt Co-Malmö.

Stort grattis och lycka till med att förverkliga er idé tillsammans med MKB!