Top

Äntligen dags för InnoCarnival 2016!

Sedan i höstas har vi planerat, funderat och fantiserat kring årets InnoCarnival – en händelserik innovationskarneval för unga kring hållbarhet på Malmö Live, 21-22 maj. Även i år blir vi tillfrågade om att finns på plats i Skaparverkstan, men också att arbeta för att få med de allra yngsta i karnevalen på temat Jämställt skapande för en hållbar framtid. Vi bestämmer oss för att genomföra en trestegsraket i samarbete med Förskoleförvaltningen.

Raketen börjar med två inspirations-workshops i återSKAPAs kreativa rum. Jag, Carin Hernqvist från återSKAPA och Josefin Snygg från Kreativt Lärcentrum finnas på plats för att inspirera 14 olika förskolor i Skåne till jämställt och kreativt skapande. Vi berättar om våra olika verksamheter med allt från kreativt återbruk och förhållningssätt, till synen på kreativitet och mötet med ’öppna’ material utifrån ett genusperspektiv.

Därefter får pedagogerna gruppvis öppna och undersöka en låda full av spännande material. Det vänds och vrids, byggs och skapas prestigelöst för glatta livet.

Med sig till förskolan får sedan pedagogerna varsin materiallåda, som användes av barnen ute på förskolorna. Skapandeprocesserna dokumenteras och visas upp i ett öppet laborativt byggrum på Malmö Live, där också andra besökare ges möjlighet att själva laborera, bygga och skapa loss både stort och smått.

Alla deltagande förskolor finns på plats i byggrummet under InnoCarnival för att titta på sin gemensamma fotoutställning och för att skapa förstås. Jag smyger runt och lyssnar på barnens alla spännande berättelser. Jag bjuds på egenskapad kulglass med jordgubbs- och vaniljsmak med strössel.

Stort tack alla medverkande barn och pedagoger för ett gott samarbete och massor av inspiration!

I skaparverkstan är det som alltid full fart. Det skapas i dagarna två, från morgon till kväll. Just i år skapas det mycket väskor av olika slag. Mycket innovativt!

Tillsammans med MKB skapas det också en hel rad hållbara hus av våra material.

Nöjda, trötta och glada lämnar vi Malmö Live efter ännu en lyckad InnoCarnival. Att anordna en karneval för hållbarhet och innovation, riktad till unga – vilket bra initiativ! Heja, heja!