Top

Drömmarnas hus + återSKAPA = Skapande skola

Under SPRAAK 2019 hade vi tillsammans med Drömmarnas hus dialogsamtal med Ängsslättsskolan. De önskade ett samarbete under skolans årliga temavecka. I år med fokus på Fattigdom/Resurser. Och så blev det.

I oktober var det dags att träffa alla Ängsslättsskolans barn från årkurs 3 till årskurs 6. Klasserna började dagen med att tillsammans med Drömmarnas hus vända och vrida på begreppet RESURSER. Att det ser olika ut i världen och att resurser inte alltid handlar om pengar. Utan istället vad vi själva har och vad vi känner att vi kan dela med oss av. Efter en timmes workshop hade varje grupp valt ut några gemensamma resurser.

Sedan var det dags att besöka vår materialbank och skapande verkstad för att skapa sig själva. Dessutom väljer de en personlig resurs – något som de vill och kan dela med sig av till andra på skolan. Självporträttet byggs på uttjänta padelbollar och i munnen gömmer sig en lapp med varje enskild resurs.

Tillsammans skapade vi en enorm resursbank med 360 bollar, dvs 360 elever med varierande resurser, som numera finns att beskåda i skolans matsal.

Det var en intensiv men fantastiskt rolig vecka! Tack för ett roligt uppdrag och för gott samarbete Ängsslättskolans pedagoger och Kristian och Freja från Drömmarnas hus. Det här gör vi gärna om!