Top

Fortbildning för förskolepedagoger

Under två hela eftermiddagar samlades 74 pedagoger från förskolorna Annelund, Vitemölle, Gullängen, Ängshagen och Oasen på återSKAPA, för att inspireras till kreativt återbruk. Vi bjöd på återSKAPAs resa från idé till till verksamhet men framförallt delade vi med oss våra erfarenheten kring och vinsterna med att arbeta med öppna material i en tillåtande och inspirerande miljö och vårt förhållningssätt som grundar sig på att alla kan vara kreativa.

Utifrån ett naturvetenskapligt perspektivt skapar sedan hälften av pedagogerna fritt i vår skapande verkstan. Den andra halvan arbetar med laborativt. Av trådrullar, brädor, hinkar och mycket mer byggs stort och smått, det raseras och byggs upp igen. Av plastkorkar och annat spill skapas mandalamönster i ramar. Vi testar också våra nytillverkade fästen som gör det möjligt att bygga riktigt stort och tredimensionellt med kartongrör.

Vi önskar utbildningsområde Öster stort lycka till med sitt blivande återbruksrum Skaparkraft. Vilken lycka och utmaning för att barn i området!