Top

Jörgen Kock

Under en veckas uppehåll i Kulturkartan tog vi emot Geijersskolans 2:or som använde skapande skola-pengar till ännu ett historiskt projekt. Den här gången tog vi oss tillbaka till medeltiden och Malmö som betydande dansk stad med Danmarks störste myntmästare Jörgen Kock. Eleverna skapade Jörgen och hans fru Citzes hus med bank och myntverkstad och byggde också en vapensköld i varje grupp.

Än idag kan spår från den tiden upptäckas i vår stadskärna och i St. Petrikyrkan ligger Jörgen och Citze begravda under golvet. Ett roligt sätt att lära sig om Malmös historia!