Top

Uppfinningar för framtiden

Under hösten har erbjudit årskurs 2-5 att skapa uppfinningar för framtiden med oss via Kulturkartan. Vår materialbank och skapande verkstad har varit en kläckningsplats för nästan 400 fantastiska innovationer – alla med syftet att minska plastnedskräpningen i världens hav. Inspirationen kom från den unge holländske uppfinnaren Boyan Slat – upphovsmannen till The Ocean Cleanup. Det som är extra roligt tycker vi, är att Boyan var så ung att han fortfarande gick i skolan när han började fundera på de gigantiska mängder plast som hamnar i haven.

193 länder i världen har skrivit på avtalet om De Globala Målen som ska vara uppfyllda till 2030. De går ut på att utrota extrem fattigdom, minska, orättvisor och ojämlikheter och bekämpa klimatförändringarna. Det är bara 13 år vi har på oss så det kräver verkligen att alla drar sitt strå till stacken! De barn som vi jobbar med på återSKAPA kommer att vara unga vuxna då, men redan nu kan planeringen ta sin början!

Vi är helt imponerade av uppfinningsrikedomen hos de 20 klasser vi har träffat! Inte nog med alla de fantasifulla och kluriga modeller som har byggts – de har också tänkt ut en hel massa nya alternativa och förnybara energikällor som vi kan hoppas kommer i produktion snarast. Vi kan bland annat nämna en skräpsug som drivs av tankekraft, en soptunna som själv plockar upp skräp och drivs av ilska – den blir så arg när folk skräpar ner och ilskan omvandlas till energi! Andra fick energi från strömmarna i havet eller från ett litet kraftvärmeverk där skräpeteldades upp och väldigt många drevs med solkraft.

När vi inser hur kloka barn det finns kan vi känna hopp för planetens överlevnad i alla fall. Inspirerande! Tack för detta!

/Planetskötarna Carin, Anna och Stina