Top

Utbildare skapar vägar in i samhället

Utbildare skapar vägar in i samhället

I veckan höll jag i en workshop för lärarutbildare från alla de nordiska länderna. De planerar en nordisk kurs tillsammans “SPICA 2018: Vägar in i samhället” som handlar om integreringsarbeten i staden. Detta var också temat för workshopen. Tillsammans diskuterade vi svårigheter och möjligheter och skapade därefter modeller för att visualisera vad vi kommit fram till.
återSKAPA ser verkligen fram emot att ta möta, inspirera och vägleda deras 30-40 studenter från olika högskolor runt om i Norden i vår. Då ska de få redovisa vad de kommit fram till genom att skapa tillsammans. Det blir spännande att följa processen!