Top

Världen under staden

Kretseum – VA Syd pedagogiska verksamhet – och återSKAPA inledde ett spännande samarbete på senhösten, som manifesterades i 10 workshoptillfällen för årskurs 3 nu i mars och fler lär det bli. Vi kallade projektet för “VÄRLDEN UNDER STADEN” – en dold värld för de flesta av oss och som vi därför kanske inte funderar så värst mycket över. Men det fick skolbarnen verkligen göra hos oss! Vi djupdök ner i den dolda infrastrukturen, full av underjordiska gångar. Ja, rör med vatten av tre olika slag, dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.

Allt detta vatten som finns i en stad – var kommer det ifrån och vart tar det vägen? Barnen fick olika uppdrag och byggde i grupper modeller av en stad och alla vattenvägar under och över jord. Från Vombsjön till vattenverket, vidare till vattentornet och ut till alla husen. En himla massa rördragningar och då har vi bara tagit dricksvattnet än så länge! Lägg till avloppsvattnet och dagvattnet så kan ni tänka er en sån massa rörledningar barnen byggde. Vi blev imponerade över deras tålamod och aldrig trasslade de ihop de olika slags rören.

På avloppsreningsverket skapades bassänger med smutsigt vatten som blev renare och klarare för varje bassäng det passerade, innan det slutligen spolades det ut i havet.
Vi tror att medvetenheten om vad som kan spolas ner i toaletten, varför det är viktigt att inte kasta skräp på gatan eller tvätta bilen hemma på garageuppfarten, ökade hos barnen i och med deras skapande. Som alltid lärde vi oss också en massa nya saker.

“Man lär så länge man har elever” som min pappa läraren sa!


Tack till VA Syd och Kretseum för ett fint samarbete! Till alla er lärare – håll utkik efter nya ’röriga’ workshops redan i höst.