Top

Workshops

Print
Print
Print
Print
Print
Print
Print
Print

återSKAPA erbjuder inspirerande workshops för barngrupper, pedagoger och företag i en ny och stimulerande miljö. Vi skräddarsyr våra workshops efter era önskemål, exempelvis utifrån ett tema för att integrera vår workshop med skolans och förskolans arbete eller med avseende på arbetsgruppens sammansättning. På så sätt lever både processen och den skapade produkten vidare även efter besöket.

Vi arbetar med lekfulla design- och skapandeprocesser för att fördjupa ämneskunskaper, öka miljömedvetenhet och stimulera kreativitet, initiativförmåga samt uppfinningsrikedom hos framförallt barn och unga.

Materialet vi använder är skänkt industrispill eller utrensat material från företag som får nytt liv som skapande och laborativt material.

Valet av just spillmaterial innebär att det inte finns något rätt eller fel, inget facit eller någon förlaga som styr oss i vårt skapande. Okända och oväntade material tvingar oss att tänka i nya banor, utforska nya vägar och ta egna initiativ vilket stimulerar kreativiteten. Vårt koncept grundar sig på att alla kan!

Under förra årets (2016) skräddarsydda workshops träffade vi över 2000 barn och planerade över 80 workshops på olika teman och för olika åldersgrupper.